Echo Diastasis PH-79 phono amplifier: Down to the E-Core